Na ovogodišnjem konkursu Apulia Film Forum-a, u selekciji za strane filmove, odabran je crnogorski film Adieu, Montenegro!. Film će biti realizovan od strane producentske kuće B Film Montenegro u režiji Branka Baletića. U ovoj selekciji odabrano je još devet projekata koji će imati priliku da se predstave italijanskim i stranim ekspertima i producentima.

Forum je usmjeren na promociju koproducentske saradnje i pronalaženje partnera kao i na promociju regije Pulja kao lokacije za snimanje filmova, a prijavljuju se projekti koji su u fazi razvoja.

Osmi Apulia Film Forum-a biće održan od 16-18 novembra 2017. godine u gradu Vieste, Italija u organizaciji Filmske Fondacije Apulia, a film Adieu, Montenegro!  predstaviće producent filma Milena Charan.

 

V.P.