Poziv za prijave na BIOGRAFILM FESTIVAL 2018

Biografilm Festival – International Celebration of Lives je međunarodni filmski festival koji, zahvaljujući narativnim i produkcionim mogućnostima stvorenim digitalnom revolucijom, istražuje nove trendove međunarodnog dokumentarnog i igranog filma kao svojevrsne...