Sehad Čekić
direktor
Dragana Radoičić
sekretarka
Danijela Radulović
savjetnica za filmsku produkciju i komplementarne djelatnosti
Marija Nikčević
savjetnica za međunarodnu saradnju, promociju i plasman
Sanja Jovanović
menadžer za programske politike i planiranje
Tanja Radanović
organizatorka finansijskog poslovanja – računovođa
tanja@fccg.me