European Short Pitch (ESP) je projekat Evropske mreže mladih filmskih profesionalaca – NISI MASA, usmjeren ka promociji evropskih koprodukcija kratkog filma. ESP čine radionice za pisanje scenarija u kombinaciji sa koprodukcijskim forumom, a projekat povezuje filmske profesionalce, scenariste i reditelje iz cijele Evrope.

European Short Pitch namijenjen je kreativnim timovima koji razvijaju međunarodne kratkometražne filmske projekte. Poziv je, dakle, otvoren za scenariste, reditelje i producente starosti od 18 do 35 godina iz zemalja članica Programa Kreativna Evropa (EU + Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Gruzija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Norveška, Srbija i Ukraina). ESP će takođe selektovati 3 projekta iz zemalja koje nijesu članice, ali u kojima djeluje mreža NISI MASA, a to su Kosovo i Rusija.

Selektovani na osnovu kvaliteta i potencijala filmskih projekata, četiri talenta će predstaviti svoj rad pred 55 producenata, finansijera, kupaca i distributera.

ESP ima za cilj da u fokus stavi mlade evropske talente, da im da priliku za unapređivanje promocije svog rada, te da razvije koprodukciju kratkih filmova u Evropi.

Koprodukcijski forum će se održati od 21. do 25. marta 2018. godine u Poznanu (Poljska), u sklopu Poznan Industry Days koji se organizuju u okviru Short Waves Festivala. Učesnici će imati jedan dan da pripreme i vježbaju pitching projekta sa svojim mentorima, nakon čega će, 23. marta, zvanični pitching u trajanju od 7 minuta imati pred filmskim profesionalcima (ne uključujući prikazivanje radne verzije filma).

Prijave traju do 24. februara 2018. godine, a informacije o pravilima za prijavljivanje možete naći OVDJE.