O nama

Filmski centar Crne Gore je javna ustanova, osnovana 2017.godine, u cilju unaprijeđenja i razvoja crnogorske kinematografije.

Filmski centar je posvećen:

 

  • obezbjeđivanju uslova za filmsku produkciju i koprodukcionu saradnju;
  • stvaranju uslova za promociju, prezentaciju i integraciju savremenog filmskog stvaralaštva u regionalne i međunarodne tokove;
  • stvaranju povoljnih uslova za povećanje broja i obima inostranih snimanja u Crnoj Gori;
  • iniciranju propisa i stvaranju uslova za stimulativni poslovni ambijent i razvoj kinematografije;
  • učešću u programima Evropske unije i Savjeta Evrope iz oblasti kinematografije, kao i realizaciji aktivnosti koje proizlaze iz članstva u evropskim i svjetskim asocijacijama; stvaranju uslova za prikupljanje namjenskih sredstava za finansiranje kinematografije preko filmskog fonda;
  • suzbijanju nelegalnog prometa i upotrebe kinematografskih djela;
  • unapređenju mjera i aktivnosti zaštite djece i omladine, ravnopravnosti polova i poštovanja različitosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
  • realizaciji aktivnosti za unaprijeđenje komplementarnih djelatnosti;
  • formiranju i vođenju baze statističkih podataka za oblast kinematografije i obavljanju drugih poslova koji proizilaze iz utvrđenog javnog interesa u kinematografiji, u skladu sa ovim zakonom i aktom o osnivanju Centra.

Filmski centar je član Evropske filmske promocije (European Film Promotion).