Osnovne informacije

Konkursi koje raspisuje Filmski centar Crne Gore namijenjeni su sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela u različitim kategorijama: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi; kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi; animirani i eksperimentalni filmovi; manjinske koprodukcije; razvoj filmskog scenarija i razvoj filmskih projekata, kao i sufinansiranju komplementarnih kinematografskih djelatnosti.

Ko ima pravo učešća?

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela.

Na konkurs koji se odnosi na razvoj scenarija pravo učešća imaju fizička lica, državljani Crne Gore – autori filmskog scenarija.

Pravo ućešča na javnom konkursu za sufinansiranje komplementarnih djelatnosti imaju pravna lica koja se bave komplementarnim djelatnostima u oblasti kinematografije.

Kako se prijaviti?

Sve informacije o načinu i uslovima za prijavljivanje na konkurse Filmskog centra Crne Gore, mogu se pronaći u Pravilima o postupku, načinu i kriterijumima za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela; Pravilima o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju komplementarnih djelatnosti, kao i u Uputstvu za prijavljivanje na konkurse Filmskog centra Crne Gore.

Molimo sve zainteresovane aplikante da prije prijavljivanja pažljivo pročitaju gore navedena dokumenta.

Registracija korisnika i prijave na konkurse, vrše se putem internet stranice Centra.

Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno kreiranog korisničkog naloga.

Nakon izvršene registracije, dobićete e-mail potvrde o uspješno kreiranom korisničkom nalogu.

Nalog će biti aktiviran u roku od 48h, tokom radnog vremena Centra.

Prijava

Za apliciranje na konkurse Filmskog centra, prijavite se ovdje.

Molimo Vas da prije registracije i prijave pažljivo pročitate Pravila i Uputstvo za prijavljivanje.

 

Registracija