Thessaloniki Documentary Festival će od 3. do 7. marta 2019. godine po prvi put organizovati Agora Pitching Forum. Poziv za prijavu učešća je otvoren za autore i producente dokumentarnih filmova.

Festival u Solunu i kroz ovaj program teži da poveže profesionalce, mlade stvaraoce i producente sa stručnjacima u oblasti filma.

Agora Pitching Forum sastoji se od trodnevnog programa, tokom kog će autori i producenti 10 odabranih projekata imati priliku da dobiju savjete u dijelu razvoja projekta, kao i obuku o prezentaciji filma. Projekti će u okviru pitching programa biti predstavljeni vodećim međunarodnim finansijerima, producentima, distributerima, emiterima, agentima prodaje.

Poziv se odnosi na dugometražne projekte (dužina 52 minuta ili više) iz Jugoistočne Evrope ili regiona Mediterana. Traži se da projekti imaju koproducenta iz ovog regiona ili da sadrže narativne elemente u vezi sa pomenutom oblašću. Takođe, projekti bi trebalo da imaju definisane reditelje i producente i mogu biti u bilo kojoj fazi razvoja.

Rok za podnošenje prijava je 21. januar 2019. godine.

Više detalja može se dobiti upitom na mejl adresu: agora@filmfestival.gr