FEST – New Directors | New Films Festival je jedinstven događaj koji ohrabruje rad novih filmskih stvaralaca. Ovaj filmski događaj koji se svake godine održava u plažnom naselju Espinho je najdinamičniji filmski festival u Portugalu, fokusiran na otkrivanje novih talenata iz oblasti filmske umjetnosti koji dolaze iz cijelog svijeta.

Fest – New Directors | New Films Festival je fokusiran na stvaranje prostora za mlade filmske stvaraoce da pokažu i promovišu svoj rad, razvijaju svoje vještine, ponude nove mogućnosti. Ideja događaja je pružanje podrške stvaraocima na početku njihove profesionalne karijere u smislu sticanja publike, unapređenja obrazovanja i razvijanja novih projekata. Program je podijeljen na tri glavna dijela: filmske projekcije, Training Ground i Pitching Forum. Festival takođe pruža otvorenu i opuštenu atmosferu za umrežavanje i razmjenu znanja u neformalnom obliku.

Ove godine, festival se održava 14. put i trajaće od 18. do 25. juna 2018.

Uputstvo za prijavljivanje filmova može se pronaći ovdje, a rok za prijave je 4. mart 2018. godine.

Dodatna pitanja u vezi sa prijavama mogu se uputiti na mejl adresu films@fest.pt .