Međunarodni filmski festival u Karlovim Varima (Češka) poziva autore i producente da prijave svoje filmove za učešće na 53. izdanju, koje će se održati od 29. juna do 7. jula 2018. godine. 

Međunarodni festival u Karlovim Varima jedan je od najstarijih i najprestižnijih evropskih festivala filma, na kom se prikaže preko 200 novih filmskih naslova, a festival prati preko 500 akreditovanih novinara iz cijelog svijeta.

Filmovi koji se prijavljuju moraju ispuniti opšte, kao i posebne uslove zapojedinačne kategorije – dugometražni igrani, dogometražni dokumentarni, debitantski iz srednje i istočne Evrope. Film mora biti završen u roku od dvanaest mjeseci prije početka festivala. Ne prihvataju se prijave kratkih i srednjemetražnih filmova (do 60 minuta), promotivnih, obrazovnih ili naučnih.

Redovni rok za prijavu je 28. 2. 2018. dok je kasni deadline 31. 3. 2018. godine.

Detaljnije informacije u vezi sa prijavama mogu se naći ovdje, a dodatna pitanja mogu se uputiti na mejl adresu submissions@kviff.com .