Biografilm Festival – International Celebration of Lives je međunarodni filmski festival koji, zahvaljujući narativnim i produkcionim mogućnostima stvorenim digitalnom revolucijom, istražuje nove trendove međunarodnog dokumentarnog i igranog filma kao svojevrsne prikaze razumijevanja savremenog života. Biografilm je nastao sa idejom da životne priče mogu djelovati kao katalizatori pitanja i odgovora o ključnim problemima savremenog života, pružajući mogućnost za razmišljanje i diskusiju o složenim, aktuelnim temama.

Tokom proteklih godina struktura festivala se kontinuirano razvijala, uz stalno nastojanje da se posveti pažnja relevantnim temama i novim talentima. Biografilm Festival podstiče interakciju između različitih generacija i kultura, edukuje novu publiku i pruža profesionalnu obuku i mogućnosti umrežavanja.

Festival poziva da se prijave dokumentarni i igrani filmovi duži od 50 minuta, finalizovani u periodu od januara 2017. do maja 2018. godine, a koji prethodno nijesu imali italijansku premijeru.

Biografilm Festival je 2014. godine proslavio svoju desetogodišnjicu organizovanjem međunarodnog skupa posvećenog filmskim profesionalcima: Bio To B – Doc & Biopic Business Meeting. Peto izdanje ovog događaja će se održati od 14. do 16. juna 2018. godine, tokom 14. Biografilm Festivala.

Detaljnije o festivalu i pravilima za prijave možete pročitati ovdje. Sljedeći rokovi za pozive su 26. februar i 19. mart, a krajnji rok je 26. mart 2018.