“CEE Animation Workshop” je međunarodni program obuke, razvoja projekta i umrežavanja za producente i njihove kreativne timove, fokusiran na animirane i/li hibridne projekte svih dužina i vrsta.

Program “CEE Animation Workshop” sastoji se od pružanja mentorstva iz oblasti razvoja sadržaja, počevši od konsultacija o scenariju, do umjetničkih i produkcionih konsultacija. Predavanja i prezentacije o najnovijim trendovima u produkciji, marketingu i distribuciji animiranih filmova, studije slučaja međunarodnih koprodukcija, finansijska i pravna pitanja, kao i drugi važni elementi biće pruženi od strane priznatih međunarodnih stručnjaka. Cilj programa je pozicioniranje producenata i kreativaca u međunarodnim mrežama industrije animacije i razvijanje animiranih projekata u skladu sa aktuelnom tržišnom i distributivnom potražnjom.

Godišnji program je fokusiran na tri intenzivna modula koja traju po 6 dana. Pored toga, učesnici će imati priliku da rade na projektima i dobiju naknadne online konsultacije.

Pravo učešća u radionici imaju učesnici iz zemalja sa niskim produkcionim kapacitetima, među kojima je i Crna Gora. Otvoren je za producente i timove sa projektom u razvoju, kao i za filmske profesionalce sa interesovanjem za animaciju.

Za sve dodatne informacije o radionici, uslovima i prijavljivanju, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese na info@fccg.me ili danijela@fccg.me.