FIDLab je međunarodna koprodukcijska platforma u okviru FIDMarseille – Međunarodnog filmskog festivala u Marseju, koja svake godine prima više od 400 projekata. Ove brojke se stalno povećavaju, a FIDLab 2018 upućuje poziv za prijave novih filmskih projekata.

FIDlab je mjesto susreta za diskusiju o filmovima koji se biraju iz cijelog svijeta. Filmski stvaraoci u okviru lab-a imaju priliku da ostvare korisne kontakte i umreže se sa producentima, distributerima, agentima prodaje, sponzorima i emiterima.

Svake godine bira se 10 međunarodnih projekata, bez obzira na fazu produkcije. FIDLab traje dva dana, a čine ga vizuelne i usmene prezentacije i sastanci. U međunarodnim okvirima, ovaj projekat ima za cilj jačanje filmskih projekata izabranih kako na osnovu njihovih umjetničkih i kreativnih karakteristika, tako i na osnovu međunarodnog potencijala i pristupa tržištu.

10. izdanje FIDLab-a održaće se od 12. do 13. jula 2018. godine. Poziv za prijave projekata otvoren je do 2. marta 2018. godine.

Pravo prijave imaju svi filmski projekti za koje se traže finansijska sredstva i partneri, bez obzira u kojoj se produkcionoj fazi projekat nalazi. Prije podnošenja projekta potrebno je pažljivo pročitati pravila za prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejl adrese fidlab@fidmarseille.org.