EMERGING PRODUCERS 2019 je projekat Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Ji.hlava, koji se, u okviru programskog segmenta Ji.hlava Industry, organizuje za producente dokumentarnih filmova iz Evrope.

Svake godine bira se 18 talentovanih producenata (17 evropskih i jedan koji predstavlja zemlju gosta), a njima se u okviru ovog programa pruža edukacija i podrška u dijelu umrežavanja i promocije. Sedmo izdanje programa EMERGING PRODUCERS održaće se od 25. do 30. oktobra 2018. godine u Jihlavi (Češka).

Nakon prethodnih uspješnih izdanja i 112 filmskih profesionalaca koji su alumnisti ovog programa, EMERGING PRODUCERS je postao reprezentativno i važno dešavanje u oblasti filma, a u prilog tome idu nagrade i priznanja koje njegovi učesnici dobijaju na velikim festivalima širom svijeta.

Glavni cilj programa je stvaranje dobre komunikacije producenata sa drugim evropskim filmskim radnicima, posebno onima koji rade na dokumentarnim filmovima. Projekat će učesnicima omogućiti lakši pristup informacijama iz oblasti filma, a proširuje se i mogućnost za ugovaranje budućih evropskih koprodukcija.

Rok za podnošenje prijava za sedmo izdanje programa EMERGING PRODUCERS je 31. mart 2018. godine, a detaljnije informacije mogu se dobiti na zvaničnoj internet stranici Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Ji.hlava.