FILMSKI FOND

Obaveznici izdavajanja sredstava za filmski fond su pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima prometa, distribucije, prikazivanja, iznajmljivanja, kablovskog, satelitskog i internet prenosa i distribucije kinematografskog djela, kao i drugim vidovima korišćenja kinematografskog djela.

Obaveznici plaćanja naknade dužni su da najkasnije do kraja aprila svake godine dostave Centru podatke o ostvarenom godišnjem prihodu, koji predstavlja osnovicu za izdvajanje sredstava za filmski fond, za prethodnu kalendarsku godinu.

U prilogu se nalaze obrasci za dostavljanje podataka za potrebe utvrđivanja naknade za Filmski fond.

Obrazac 1 – Javni servis

Obrazac 2 – Komercijalni emiteri

Obrazac 3 – Operatori

Obrazac 4 – Bioskopski prikazivaci

Obrazac 5 – Operatori pristupa internetu

Obrazac 6 – Video on demand