Sehad Čekić
direktor
Dragana Radoičić
sekretarka
– 
Danijela Radulović
savjetnica za filmsku produkciju i komplementarne djelatnosti
Marija Nikčević
savjetnica za međunarodnu saradnju, promociju i plasman