Filmski festival Herceg Novi – Montenegro film festival u susret predstojećem 35-om izdanju, raspisuje javni poziv za odabir selektora Festivala, u kategorijama:

  • Takmičarskog programa dugometražnog igranog filma
  • Takmičarskog programa studentskog filma
  • Takmičarskog programa dokumentarnog filma

 

Propozicije: selektori moraju biti lica sa referencama koje će omogućiti nepristrasnu i kredibilnu ocjenu umjetničkog kvaliteta filmova koji se selektiraju; kandidati, u roku od 30 dana od objavljivanja ovog konkursa, treba da dostave:

  • Stručnu biografiju i dokaz o stručnoj spremi;
  • Motivaciono pismo sa obrazloženjem ukupnog pristupa navedenom poslu, uključujući dosadašnje iskustvo, te moguća unapredjenja i modernizaciju u pristupu selekciji.

 

Materijal poslati na mail info@filmfestival.me ili preporučenom poštom na: Herceg fest (za Savjet Filmskog festivala Herceg Novi), adresa: Dvorana Park, Njegoševa bb, 85340 Herceg Novi, Crna Gora.

 

 

Savjet Festivala će upriličiti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove i donijeti odluku shodno svojim ingerencijama, vodeći računa o izboru lica čije će iskustvo i autoritet u traženoj oblasti omogućiti nepristrasnu i kredibilnu ocjenu umjetničkog kvaliteta filmova koji se selektiraju, uključujući i dotadašnje reference kandidata, iskustvo u domenu vršenja selekcije festivaskog ili sličnog programa, poznavanju prilika u crnogorskim i regionalnim poslovima filmske produkcije i/ili distribucije, te ličnom autoritetu u domenu programa za koji se kandidat prijavljuje.