Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro Programme


Program: CIRCE

Prioritet Programa:
Pametno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u cilju korišćenja potencijala prekograničnog održivog turizma i teritorijalne atraktivnosti; Poboljšanje uslova za razvoj kulturnih i kreativnih industrija audiovizualnog sektora koje mogu podstaći valorizaciju kulturne baštine uključenih područja, pokrenuti prekogranične inicijative koje bi uspostavile vezu između regija učesnica i okupile ključne aktere u realizaciji novih kreativnih produkcija

Prioritetni specifični cilj:
Unaprijeđivanje saradnje relevantnih ključnih aktera sa odnosnih područja u pravcu realizacije inovativnih kulturnih i kreativnih proizvoda

Akronim projekta:
CIRCE

Naslov:
Zajedničke inicijative za promociju filmske djelatnosti na teritoriji Italija – Albanija – Crna Gora

Vodieći partner na projektu:
Fondazione Apulia Film Commission / Apulia Film Commission Foundation

Pridruženi partneri:
Filmski centar Crne Gore, Albanski nacionalni centar za kinematografiju, Regija Molize, Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo kulture Albanije, Ministarstvo baštine, kulture i turizma Italije (MIBACT) – Direktorat za kinematografiju

Trajanje projekta:
2018/2020

Budžet:
831.540,00 EUR