Crna Gora je i ove godine bila prisutna na Evropskom filmskom marketu u okviru Berlinskog filmskog festivala, koji se, u uslovima pandemije, realizuje online. Filmski centar Crne Gore na svom virtuelnom EFM štandu predstavljao je aktuelnu crnogorsku kinematografiju brojnim evropskim filmskim profesionalcima, izlagačima i akreditovanim posjetiocima platforme marketa.

 

Filmski centar Crne Gore je na EFM-u nudio informacije o aktuelnim crnogorskim produkcijama i koprodukcijama, festivalima, filmskim lokacijama, pogodnostima u vezi sa snimanjem u Crnoj Gori, kontaktima. EFM je omogućio predstavnicima Filmskog centra učešće na brojnim vebinarima, prezentacijama, predavanjima, online sastancima sa trenutnim i potencijalnim partnerima, a sve u cilju umrežavanja i uspostavljanja novih saradnji.

 

Na crnogorskom virtuelnom EFM štandu predstavljena su dva kataloga: “Montenegrin Cinema 2021”, koji je koncipiran kao pregled aktuelne produkcije, kao i “Film Destination Montenegro” koji obuhvata širok prikaz raznovrsnih filmskih lokacija, pogodnosti za snimanje u Crnoj Gori, kontakte filmskih profesionalaca, kompanija, uz sve neophodne servisne informacije. Posebna pažnja je posvećena promociji programa “Film in Montenegro”, koji vodi Marko Eraković.

 

Predstavnici Filmskog centra Crne Gore su tokom trajanja Evropskog filmskog marketa, od 1. do 5. marta, održali brojne sastanke sa filmskim profesionalcima i saradnicima iz mreža i organizacija čiji je Filmski centar član ili partner. Takođe, predstavnik Creative Europe MEDIA deska Crne Gore, Marija Nikčević, učestvuje u aktivnostima u vezi sa potprogramom MEDIA, koje podrazumijevaju sastanke i seminare.