Apulia Film Commission Foundation objavila je rezultate poziva za produkciju web serije koju inicira kroz projekat CIRCE (Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy – Albania – Montenegro) u kojem je jedan od partnera i Filmski centar Crne Gore. Među selektovanim autorima su i crnogorski reditelji Aleksandar Vujović sa projektom “Rainbow” i Danilo Marunović sa projektom “Scenario”.

Apulia Film Commission Foundation je vodeći partner CIRCE projekta, koji uključuje još tri partnera (Filmski centar Crne Gore, Albanski nacionalni centar za kinematografiju i regija Molize) i tri priključena partnera (Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Albanije i italijansko Ministarstvo baštine, kulture i turizma (MIBACT) – Direktorat za kinematografiju).

 

Crnogorski reditelji Vujović i Marunović među dobitnicima su sredstava za realizaciju epizoda web serije, a pored njih dobitnici su i:

– Jonid Jorgji – “The Sweet Dealer”,
– Giuseppe Marco Albano – “Klod”,
– Mentor Selmani – “Omonimia”,
– Ergys Meta – “The Good Man”,
– Benart Laze – “Convergent”,
– Livio Marsico – “The Complicity of the Moon”,
– Mattia Marano – “Ritorno a Casa”.
Svrha web serije koja je inicijativa projekta CIRCE je da promoviše kulturno, umjetničko i arhitektonsko nasljeđe teritorija uključenih u projekat: Albanije, Crne Gore, regija Molize i Pulja kako bi osnažila njihovu vidljivost i prepoznatljivost kroz audiovizuelna sredstva.
Sve epizode će biti snimljene na teritoriji Albanije i/ili Crne Gore i/ili Molize i/ili Pulja regije.
Interreg IPA CBC Program Italija-Albanija-Crna Gora predstavlja tripartitni program prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u programskom periodu 2014 – 2020. Program je osmišljen u okviru Evropske strategije za pametan, inkluzivan i održiv rast (Evropa 2020). Cilj Programa je da pomogne zemljama korisnicama u ispunjavanju njihovih nacionalnih ciljeva za 2020. godinu, podstičući prekograničnu saradnju širom Mediterana, s obzirom na pretristupne pregovore Albanije i Crne Gore u Evropsku uniju. Ukupan iznos programskog budžeta je oko 93 miliona eura koji se sufinansirana kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) po stopi od 85% i zahtjeva učešće od 15% nacionalnog sufinansiranja.”