Filmski fond

Obaveznici izdavajanja sredstava za filmski fond su pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima prometa, distribucije, prikazivanja, iznajmljivanja, kablovskog, satelitskog i internet prenosa i distribucije kinematografskog djela, kao i drugim vidovima korišćenja kinematografskog djela.

Obaveznici plaćanja naknade dužni su da najkasnije do kraja aprila svake godine dostave Centru podatke o ostvarenom godišnjem prihodu, koji predstavlja osnovicu za izdvajanje sredstava za filmski fond, za prethodnu kalendarsku godinu.

U prilogu se nalaze obrasci za dostavljanje podataka za potrebe utvrđivanja naknade za Filmski fond.