Balkan Film Market održan je ove godine od 3. do 7. oktobra u Tirani. Filmski centar Crne Gore i ove godine je bio partner Balkan film marketa koji ima za cilj da umreži filmske profesionalce i podrži razvoj filmske industrije na ovim prostorima. Tokom marketa održani su brojni paneli, sastanci, prezentacije i radionice na različite teme.

Media Desk Albanija je u okviru ovogodišnjeg Balkan Film Marketa organizovao regionalni sastanak nacionalnih MEDIA predstavnika (Creative Europe). Cjelodnevni sastanci uključili su brojne filmske profesionalce iz regiona koji su imali važna iskustva sa programom MEDIA. Sastanci su održani 3. oktobra u Hotelu Plaza u Tirani. Među učesnicima bili su i predstavnici crnogorskog MEDIA Deska. Sastanak profesionalaca iz audiovizuelnog sektora realizovan je kao zajednički rad u cilju razmjene ideja i iskustava, sa posebnim fokusom na jačanju saradnje učesnika u kreativnim i drugim procesima koji razvijaju audiovizuelnu industriju na prostoru Balkana. U okviru panel diskusija kao uspješna studija slučaja predstavljen je projekat “Poslije zime” Ivana Bakrača i produkcijske kompanije “ABHO film” koji je osvojio grant za razvoj projekta od MEDIA potprograma.  Crnogorska iskustva prenijela je Marija Nikčević, koordinatorka crnogorskog MEDIA Deska i Snežana Nikčević, producentkinja (ABHO film).

BFM se, takođe, bavio razvojem filmskih projekata, posebno kroz programske segmente AlbaScript Plus i Pitch Balkan.

U Albascript Plus program bio je uvršten i projekat crnogorskog reditelja i scenariste Nikole Vukčevića, pod nazivom “Djeca” (eng. Face of Honor). Program je realizovan u formi koja prevazilazi tradicionalne akademske radionice, a sve sa ciljem pomaganja regionalnim filmskim autorima da razviju svoje scenarije i učine ih što komunikativnijom i kvalitetnijom osnovom za budući film. Albascript Plus se, u velikoj mjeri, oslanja na individualni rad sa mentorima i učesnicima je dao mogućnost da na pravi način unaprijede buduću filmsku priču. Na ovogodišnjem AlbaScript-u učestvovala su četiri mentora: Andrea Magnani, Dimitris Emmanouilides, Michael Seeber i Andreea Vălean. Odabrani su projekti scenarista iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Srbije, Hrvatske, Grčke i Turske.

Program Pitch Balkan bio je prilika otvorena za regionalne ili evropske filmske producente koji razvijaju prvi ili drugi dugometražni film ili dokumentarac koji će biti snimljen u regionu Balkana, a koji su već obezbijedili 10% budžeta. Pitch Balkan 2018 je dizajniran tako da pomogne autorima da, prije svega, unaprijede viziju projekta.

Tokom ovogodišnjeg Balkan Film Marketa, održana je i Generalna skupština SEE Cinema Network, na kojoj je Filmski centar uzeo učešće po prvi put. Na skupštini su razmatrane mogućnosti za unapređenje saradnje među članicama ove mreže, a postavljeni su i ciljevi za naredni period. SEE Cinema Network podržao je i projekte koji se realizuju u saradnji dvije ili više zemalja Jugoistočne Evrope, a iz Crne Gore je odabran projekat “Sirin” reditelja Senada Šahmanovića.

Poseban fokus je bio na osnaživanju saradnje između kinematografije Balkana i Italije. U sklopu tih aktivnosti, organizovan je panel na kojem su istraživane mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata, na kojem je, pored predstavnika filmskih fondova regiona Roma Lacio, Pulje, Veneto Friuli Đulija, učestvovao i direktor Filmskog centra, Sehad Čekić.

Balkan Film Market organizovan je u saradnji sa Albanskim filmskim centrom, pokrovitelj je Eurimaž,a partneri su filmski centri iz regiona. Na Balkan Film Marketu bilo je više učesnika i predstavnika domaćeg audiovizuelnog sektora. Kao partner na ovogodišnjem izdanju, Filmski centar Crne Gore iskoristio je priliku za predstavljanje crnogorske kinematografije, novih projekata u ovoj oblasti, aktivnosti institucije, lokacija za snimanje i slično.