Prethodna sedmica bila je u znaku MEDICI-ja, serije diskusija i radionica predviđenih za visoko-pozicionirane javne finansijere iz svijeta filma i audiovizuelnih umjetnosti.

Filmski centar Crne Gore je kao domaćin i partner bio ne samo dio organizacije, već su i direktorica Aleksandra Božović i predsjednik Savjeta Edin Jašarović bili učesnici kompletnog događaja, unapređujući kapacitete i konekcije koje će doprinijeti daljem razvoju filmske industrije u našoj zemlji.

 

 

Glavni dio programa obuhvatao je dva dana intezivnog programa koji se sastojao iz nekoliko segmenata: prezentacija, studija slučaja, grupnih diskusija ali i razgovora sa ekspertima i donosiocima odluka na evropskom nivou koji su iznosili kako lične tako i mišljenja organizacija koje predstavljaju, a koje se tiču javnog finansiranja filma, i audio-vizuelnog sektora uopšte.

 

 

Prvi dan započeo je govorom Juliane Schulze, stručnjakinje za stratešku kreativnu ekonomiju u poslovanju, finansijskim investicijama i održivosti, koja je govorila o pretvaranju potreba novih ekosistema u konkurentsku prednost, a koja se ticala održivosti, zelene i virtuelne proizvodnje, kao i o inkluzivnosti, zapošljavanju interdisciplinarnih timova i obučavanja mladih talenata. Glavni zaključci ticali su se uloge koju javni fondovi žele da igraju u ovom scenariju, te na koji način mogu najbolje doprinijeti i sarađivati ​​s drugim donosiocima odluka iz industrije koji imaju različite ciljeve.

Jedna od glavnih tema prvog dana ticala se i oblikovanja agende javnih filmskih fondova, tokom koje je Johanne Koljonen, analitičarka medijske industrije, govorila o globalnim streamerima kao što su Amazon i Netflix koji ulažu velike sume u Evropi putem akvizicije i proizvodnje, ali osim novih mogućnosti koje nude filmskim stvaraocima nude nove mogućnosti, značajno dugoročno utiču na cijeli produkcioni ekosistem. Platforme za online prikazivanje sadržaja, odnosno streameri, bili su glavna tema i tokom prezentacije Katrine Schlüter Schierbeck, advokatice za intelektualnu svojinu. U ovom modulu, Katrine Schlüter je predstavila pravnu perspektivu rada sa streamerima. Govorila je o tome da je sve veći broj evropskih zemalja koje zahtijevaju od streamera da dio svog prihoda ulažu u nacionalnu filmsku i televizijsku produkciju, ali i da ovakva saradnja podliježe različitim zakonskim propisima i ima različite ciljeve u zavisnosti od zemalja koje su uključene u proces.

Poslijepodne je bilo rezervisano za studiju slučaja Erika Glijnisa, producenta i partnera u Lemming Filmu koji je govorio o preuređenju produkcijskih strategija i razvijanju novih saradnji. On se osvrnuo se na buduću ulogu nezavisnog producenta, i na to na koji način se u savremenom dobu mora prilagođavati i kada je u pitanju njegovanje i razvijanje talenata.  Intezivan dan završen je razgovorom između Susan Newman Baudais iz Eurimagesa i Tamare Tatishvili o početku nove ere u Eurimagesu. Po prvi put od svog osnivanja 1988. godine, fond je počeo da koristi stručnjake iz industrije za odabir ko-produkcionih projekata koji će biti finansirani. Susan Newman Baudais je govorila o tome šta je dovelo do ove promjene i predstavila implikacije koje to nosi za fond i njegovu administraciju. Ona je ponudila prvi pogled na uticaj novog sistema i na potencijalne dalje inovacije.

 

 

Aleksandra Božović, koja je ove godine prvi put u ulozi direktorice Filmskog centra Crne Gore prisustvovala MEDICI-ju, kazala je da smatra velikim uspjehom to što smo uspjeli da u petoj godini postojanja Centra dobijemo priliku da budemo domaćini jedanaeste MEDICI radionice koja je u Budvi okupila direktore filmskih fondova iz cijele Evrope, Kanade, Izraela i  Azerbejdžana.

„Kao direktorici jednog od najmlađih filmskih fondova u Evropi učestvovanje na ovakvoj radionici donijelo je saznanje da se svi suočavamo sa sličnim izazovima bez obzira na budžete sa kojima raspolazemo i  da je jedna od glavnih preporuka da najviše snage u budućnosti treba usmjeriti na razvijanje talenata i osnaživanje producenata. Uspješnom realizacijom ove konferencije i sjajnom energijom koju su svi ponijeli sa ovog druženja, verujem da smo samo još jače utrli put razvoja crnogorske kinematografije.“

Drugi dan MEDICI-ja obuhvatio je prezentaciju Mije Bejs, direktorice BFI Film Fund-a koja je govorila o procesu oporavka javnog filmskog fonda – putevima saradnje, uspostavljanju novih konekcija, i unaprijeđenim zagovaračkim procesima. U nastavku su prisutni imali priliku da čuju razgovor sa Orwom Nyrabiom, umjetničkim direktorom Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Amsterdamu koji se fokusirao na redefinisane odgovornosti, odnosno na to da li je današnjica više fokusirana na finansiranje talenata ili na finansiranje inovacija.

 

 

Jedna od krucijalnih tema bila je i otkrivanje i njegovanje talenata, odnosno koji je budući osnovni zadatak javnih filmskih fondova, a o tome su govorili Claus Ladegaard, izvršni direktor Danskog filmskog instituta i Mette Damgaard-Sørensen, direktorica New Danish Screen. Fokus je bio na značaju konstantnog preispitivanja ključnih uloga javnih finansijera u filmu. Govornici su takođe dali uvid u to na koji način učesnici MEDICI-ja mogu pomoći u otkrivanju i podršci mladih talenata, ko i na koji način podržava talente u novom ekosistemu finansiranja i kako se to efikasno radi.

Usledile su grupne diskusije na teme koje se tiču ​​razvijanja talenata u praksi, kao i prezentacija Rufata Hasanova, šefa audiovizuelnog i Odjeljenje za interaktivne medije pri Ministarstvu kulture Republike Azerbejdžan.

Lične impresije predsjednika Savjeta Filmskog centra Crne Gore i dekana Fakulteta dramskih umjetnosti vanr. prof. dr Edina Jašarovića su da MEDICI forum koji je održan u našoj zemlji predstavlja do sada najveći događaj od značaja za ukupni razvoj kinematografskog sektora u Crnoj Gori u pravcu značajnog povezivanja sa najrelevantnijim adresama fondova iz kojih se u Evropi i svijetu javno finansira audio-vizuelna djelatnost. Značaj ovih susreta prevazilazi sva očekivanja, posebno i zato što su najznačajni predstavnici svih evropskih fondova sa neskrivenim oduševljenjem ponijeli pozitivnu sliku iz Crne Gore kao veoma atraktivne i administrativno kapacitirane filmske destinacije u kojoj u bližoj perspektivi žele da prodube saradnju.

Podsjećamo da MEDICI okuplja visoko-pozicionirane javne finansijere, ali njegov primarni cilj jeste da okupi visoko kvalifikovane stručnjake, i obezbijedi okruženje za razmjenu znanja.

Filmski centar Crne Gore dijeli viziju Focal-a i drugih partnera, te od ove godine pomaže u stvaranju ambijenta u kojem se okupljaju profesionalci iz industrije, njeguje različitost mišljenja i prihvataju promjene.