Inostrani producent ima pravo na povraćaj dijela sredstava utrošenih u Crnoj Gori za proizvodnju kinematografskog djela, kao podsticajnu mjeru, u iznosu od 25% ukupnih troškova proizvodnje.

Pravo na povraćaj dijela utrošenih sredstava može steći producent za proizvodnju igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, televizijskih filmova i televizijskih serija, koji se u cjelosti ili djelimično proizvode u Crnoj Gori i koji su namijenjeni javnom prikazivanju.

Pravo na povraćaj sredstava može da stekne producent za kinematografsko djelo koje proizvodi kao producent, koproducent ili za koje obavlja produkcijski servis, pod uslovom da:

  1. sredstva koja je potrošio za realizaciju kinematografskog djela u Crnoj Gori nijesu obezbijeđena iz budžeta Crne Gore ili Centra, u iznosu koji nije manji od 100.000 eura;
  2. je u Crnoj Gori prethodno podmirio sve poreze, doprinose i druge fiskalne obaveze propisane zakonom;
  3. protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak;
  4. kao producent ili koproducent ima najmanje jedan dugometražni igrani film koji je javno prikazan.

Institucija nadležna za postupak: Filmski centar Crne Gore

Kvalifikovani formati: igrani filmovi, animirani i dokumentarni filmovi, TV filmovi i serije

Minimalna potrošnja: 100.000 eura

Kvalifikacioni test – minimum 15 bodova: kulturni sadržaj, korišćenje filmske ekipe i talenata, korišćenje produkcionih kapaciteta