Regionalni online seminar o filmskoj edukaciji na području jugoistočne Evrope, pod nazivom “Sljedeći koraci u filmskoj edukaciji”, biće održan 26. i 27. januara, u organizaciji Filmskog centra Slovenije i Kinodvor bioskopa iz Ljubljane. Jedan od partnera u realizaciji ovog seminara je i Filmski centar Crne Gore.

 

Menadžerka za programske politike i planiranje u Filmskom centru Crne Gore, Sanja Jovanović, će u okviru prezentacije strategija u zemljama jugoistočne Evrope, predstaviti rad Filmskog centra u promociji filmske edukacije i sistematičnom pristupu u izradi nacrta Strategije razvoja filmske pismenosti. Izrada Strategije razvoja filmske edukacije je predviđena Nacionalnim programom razvoja kinematografije 2018 – 2023, kao jedan od prioritetnih ciljeva.

 

Ovaj online seminar, koji je dio EU projekta Film Education: from Framework to Impact, prethodno je planiran za april 2020. godine, kada je trebalo da se održi u bioskopu Kinodvor u Ljubljani, što je spriječila situacija izazvana pandemijom virusa Covid19.

 

Projektu From Framework to Impact prethodilo je istraživanje iz 2011. godine – Screening Literacy: A Framework for Film Education in Europe, a zatim donošenje strateškog dokumenta A Framework for Film Education iz 2015. godine, gdje su bili uključeni brojni evropski filmski centri.

 

Glavni cilj seminara je umrežavanje filmskih profesionalaca iz oblasti filmske edukacije, koji doprinose razvoju novih modela filmskog opismenjavanja mladih, kreiraju programe edukacije po uzoru na uspješne prakse iz regiona i sprovode održive strategije sa dugoročnim efektima.

 

Agendu seminara Next Steps in Film Education možete preuzeti ovdje.