Filmski centar Crne Gore od ove godine je član Evropske asocijacije nacionalnih filmskih agencija – EFAD. Svoj status članice EFAD-a Filmski centar zvanično ima od početka januara 2020. godine.

Članstvo u EFAD-u pokriva zemlje Evropske unije, Island, Norvešku, Švajcarsku, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Kao glas nacionalnih evropskih kinematografija, EFAD okuplja direktore nacionalnih filmskih fondova iz evropskih zemalja.

Članstvo u Evropskoj asocijaciji nacionalnih filmskih agencija omogućava učešče u svim njenim aktivnostima, a Filmski centar Crne Gore, kao pridruženi član, dobija i djelimično pravo glasa prilikom odlučivanja.

Direktor Filmskog centra Crne Gore, Sehad Čekić, povodom učlanjenja je izjavio: „U težnji za sve većim međunarodnim prepoznavanjem aktivnosti koje realizujemo, članstvo u EFAD asocijaciji dolazi kao potvrda našeg kvaliteta na različitim nivoima. EFAD vidimo kao važnu platformu za promociju najznačajnijih pitanja u ovoj oblasti na evropskom nivou, kao i jedno od najboljih mjesta za razmjenu znanja i najboljih praksi. Filmski centar Crne Gore raduje se doprinosu svim EFAD-ovim procesima i inicijativama u vezi sa audio-vizuelnim politikama i izazovima sektora.”

EFAD, budući da okuplja direktore filmskih centara, ima izuzetan uticaj na donošenje najvažnijih odluka u oblasti kinematografije u Evropi. Funkcionišući tokom godina kao mreža za saradnju, koordinaciju i razmjenu ideja o pitanjima od zajedničkog interesa u vezi s evropskom audio-vizuelnom politikom, EFAD je 9. decembra 2014. godine postao međunarodno neprofitno udruženje direktora evropskih filmskih agencija, sa sjedištem u Briselu.