Direktorica Filmskog centra Crne Gore, Aleksandra Božović, sa saradnicima je posjetila više gradova na sjeveru Crne Gore: Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane i Kolašin.

Glavni cilj radne posjete bila je analiza postojećeg stanja u kulturnim centrima Crne Gore, kao nosiocima prikazivačkih aktivnosti, te pronalaženje prikladnog načina za dalje inicijative koje će biti sprovedene u okviru programa digitalizacije bioskopa u Crnoj Gori.

Sastanak je, takođe, održan sa predstavnicima Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“, na kom je bilo riječi o zajedničkim aktivnostima i projektima iz oblasti novih tehnologija, unapređenju infrastrukture i inovativnim pristupima i modelima za razvoj kinematografskog sektora.

Tokom posjete, u većini navedenih gradova, konstatovana je nepovoljna situacija u prikazivačkoj djelatnosti. Ona se prije svega odnosi na zastarjelu tehniku ili nepostojanje adekvatne opreme za prikazivanje, te na otežane uslove rada, naročito u zimskom periodu, koji se vezuju za infrastrukturne probleme samih objekata. Na sastancima se, pored izlaska na teren i razgovora sa predstavnicima centara i lokalne samouprave, razgovaralo i o ostalim stimulativnim instrumentima i aktivnostima koji će od strane Filmskog centra biti realizovani u narednom periodu, a koji, između ostalog, uključuju i program putujućeg bioskopa (Mobile Cinema).

 

 

Predmet razgovora su, takođe, bili kadrovski kapaciteti centara za kulturu, sa posebnim fokusom na tehničko osoblje. Uz to, isplanirani su programi organizovanja radionica i predavanja koji će unaprijediti vještine i znanja u ovoj oblasti. Unapređenje sistema distribucije u Crnoj Gori kroz pronalaženje modela za stimulaciju i razvoj crnogorskih distributerskih kompanija, takođe je bila tema razgovora, te jedan od prioriteta na kom će se raditi u narednom periodu. Razgovaralo se i o zajedničkim inicijativama koje bi za cilj imale razvoj filmske publike, sa naglaskom na edukaciju djece i mladih.

Nastavak digitalizacije bioskopa u Crnoj Gori, kao jedna od prioritetnih oblasti rada, stvoriće uslove za razvoj lokalne kulture, zaštitu i promociju raznolikosti kulturnog izraza, te učinkovitu cirkulaciju crnogorskih audio-vizuelnih djela širom zemlje.

Filmski centar Crne Gore je do sada učestvovao u digitalizaciji sala za prikazivanje filmova u Bijelom Polju, Kotoru, Baru, Cetinju i Ulcinju.