Direktor Filmskog centra Crne Gore, Sehad Čekić i v.d. rektora Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović, danas su u prostorijama koje koristi Filmski centar, potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim se za cilj postavlja dalje unapređenje estetskog i tehničkog kvaliteta filmova koji se proizvode na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, kao organizacionoj jedinici Univerziteta. Sastanku su prisustvovali i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti doc. dr Edin Jašarović i rukovodilac studijskog programa Film i mediji prof. Nikola Vukčević.

 

Rezultat potpisivanja ovog sporazuma biće formiranje Fonda za studentske filmove, iz kog će biti finansirana proizvodnja filmova studenata Fakulteta dramskih umjetnosti. Sredstva za Fond će biti obezbjeđivana po paritetnom, tzv. match-funding modelu, prema kojem obije strane ulažu po 50% od ukupnog iznosa.

 

Filmski centar Crne Gore, kao nacionalna institucija posvećena razvoju kinematografske djelatnosti u Crnoj Gori iUniverzitet Crne Gore, kao visokoobrazovna ustanova koja kvalifikuje profesionalni kadar u domenu kinematografskeproizvodnje, na osnovu potpisanog ugovora saglasile su se da će, formiranjem fonda, doprinijeti finansiranju proizvodnje filmova studenata FDU sa treće, četvrte i pete godine studija.

 

Ugovor o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore predstavlja dalje unapređenje saradnje dvije institucije, posvećene razvoju profesionalnih kapaciteta mladih i talentovanih filmskih stvaralaca. Fond će doprinijeti stabilizaciji proizvodnje filmova na Fakultetu dramskih umjetnosti, ali, sa druge stane, sredstvima će dodatni biti angažovani eksterni saradnici koji učestvuju u proizvodnji filmova (direktori fotografija, snimatelji, snimatelji i dizajneri zvuka i dr).

 

Odluku o podršci filmovima i kontroli njihove proizvodnje donosiće stručna komisija za odabir studentskih filmova, a nju će činiti predstavnici Filmskog centra, FDU-a i crnogorskog filmskog sektora. Studenti koji budu dobitnici  sredstava iz ovog Fonda, biće u obavezi da ih u ukupnom iznosu utroše na teritoriji Crne Gore.

 

Potpisivanje ugovora sa Univerzitetom Crne Gore predstavlja još jedan važan korak u učvršćivanju dobre poslovne saradnje ove dvije institucije, u cilju jačanja profesionalnog kadra u oblasti kinematografije u Crnoj Gori. Na sastanku je bilo razgovora i o daljim mogućnostima za učestvovanje Filmskog centra i Univerziteta Crne Gore u zajedničkim interdisciplinarnim projektima, koji bi za cilj mogle da imaju unapređivanje nastavnih kurikuluma u skladu sa savremenim trendovima u audiovizuelnoj industriji.