U Podgorici je potpisan Sporazum o saradnji između Filmskog centra Crne Gore i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTO), koji za cilj ima intenziviranje saradnje ove dvije institucije na polju zajedničke međunarodne promocije turističkih i filmskih kapaciteta Crne Gore. Sporazum predviđa i zajedničke promotivne aktivnosti i učešće u EU projektima, zatim saradnju sa partnerskim organizacijama na teritoriji Crne Gore u cilju stvaranja film-friendly okruženja, kao i druge vidove saradnje.

 

Direktor Filmskog centra Sehad Čekić je istakao da je Centar, koji Crnu Goru promoviše na međunarodnom planu kao atraktivnu filmsku destinaciju putem svog programa „Film in Montenegro“, prepoznao velike mogućnosti za saradnju sa NTO Crne Gore, posebno u dijelu koji se tiče zajedničkih nastupa na međunarodnim sajmovima gdje se Crna Gora promoviše kao turistička destinacija, kao i na filmskim marketima gdje bi se u sklopu filmske ponude Crne Gore predstavili i njeni turistički potencijali. Uz to, Filmski centar će Nacionalnoj turističkoj organizaciji omogućiti i prostor za promotivne akcije na događajima koje organizuje. Konačni cilj je unapređenje ambijenta za snimanja i gostovanja inostranih ekipa, kreiranje pravog film-friendly okruženja, kao i podizanje nivoa ponude i njeno obogaćivanje.

 

Direktorica Nacionalne turističke organizacije Ana Tripković Marković je istakla da su destinacije koje su prepoznate i predstavljene filmskim stvaralaštvom bilježile povećanu posjetu i veću globalnu prepoznatljivost. Filmski turizam jedan je od trenutno najbrže rastućih proizvoda u turizmu i efikasan način jačanja prepoznatljivosti i brenda destinacije. Zahvaljujući svojoj povoljnoj geografskoj poziciji, prirodnim ljepotama, interesantnim i raznolikim predjelima kako i specifičnim kulturnim nasljeđem, Crna Gora raspolaže značajnim potencijalom jedinstvene filmske destinacije. Preduslov realizacije ovog potencijala i sazrijevanje Crne Gore u atraktivnu i prepoznatu film-friendly destinaciju leži u bliskoj saradnji Filmskog centra i NTO sa ciljem zajedničkog i efikasnog djelovanja i pozicioniranja Crne Gore kao jedinstvene destinacije u segmentu filmskog turizma.

 

U cilju realizacije navedenih aktivnosti dogovoreno je i formiranje koordinacionog tijela koje će upravljati i koordinisati zajedničkim aktivnostima.