Filmski centar Crne Gore raspisao je konkurse za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u 2022. godini u sljedećim kategorijama:

  • Dugometražni igrani film (potkategorije: debitantski film, žanrovski film sa komercijalnim potencijalom, niskobudžetni film);
  • Kratkometražni igrani film;
  • Dugometražni i kratkometražni dokumentarni film;
  • Filmovi u proizvodnji;
  • Animirani filmovi;
  • Manjinske koprodukcije.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u CRPS sa osnovnom djelatnošću proizvodnja kinematografskih djela, najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa i koja ispunjavaju uslove:

  • Utvrđene konkursom i Pravilima;
  • U pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima;
  • U pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica na konkurs mogu prijaviti samo po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija.

Registracija korisnika i prijave na konkurse vrše se putem internet stranice Centra. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava u svim konkursnim kategorijama je 17. februar 2023. godine do 12 časova.