Filmski centar Crne Gore raspisao je konkurse za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u 2022. godini u sljedećim kategorijama:

 • Dugometražni igrani film (potkategorije: debitantski film, žanrovski film sa komercijalnim potencijalom, niskobudžetni film);
 • Kratkometražni igrani film;
 • Dugometražni i kratkometražni dokumentarni film;
 • Filmovi u proizvodnji;
 • Animirani filmovi;
 • Manjinske koprodukcije.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u CRPS sa osnovnom djelatnošću proizvodnja kinematografskih djela, najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa i koja ispunjavaju uslove:

 • Utvrđene konkursom i Pravilima;
 • U pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 • U pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica na konkurs mogu prijaviti samo po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija.

Registracija korisnika i prijave na konkurse vrše se putem internet stranice Centra. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rokovi za podnošenje prijava:

 • Dugometražni igrani film (potkategorije: debitantski film, žanrovski film sa komercijalnim potencijalom, niskobudžetni film) – 17. februar 2023. godine do 12 časova;
 • Manjinske koprodukcije – 17. februar 2023. godine do 12 časova;
 • Kratkometražni igrani film – 13. februar 2023. godine do 12 časova;
 • Dugometražni i kratkometražni dokumentarni film – 13. februar 2023. godine do 12 časova;
 • Filmovi u proizvodnji – 13. februar 2023. godine do 12 časova;
 • Animirani filmovi – 13. februar 2023. godine do 12 časova.