Filmski centar Crne Gore će u narednom periodu sprovesti istraživanje među mladom filmskom publikom uzrasta od 7 do 11 godina, u partnerstvu sa KIDS Regio, njemačkom inicijativom lobiranja za visokokvalitetne evropske dječije filmove i danskom agencijom Publikum.io, specijalizovanom za istraživanje filmske publike.

 

Ovim istraživanjem želi se dobiti uvid u afinitete i gledalačke navike najmlađe bioskopske publike, kako bi se filmskim stvaraocima, ali i donosiocima odluka u Evropi, pomoglo u kreiranju sadržaja prijemčivijim djeci i njihovom uzrastu i senzibilitetu.

 

Istraživanje se sprovodi u 12 evropskih zemalja, uključujući i Crnu Goru, a pored popunjavanja upitnika, podrazumijeva i metod „mobilne etnografije“, koja omogućuje i uvid u emocije i reakcije ciljne grupe.

 

Filmski centar će ovo istraživanje sprovesti u saradnji sa biopskopom „Cineplexx“ u Podgorici i festivalom „Kids Fest“. Zainteresovani za učešće u istraživanju materijale sa uputstvom za registraciju i učešće u anketi mogu preuzeti ovdje, a isti će biti distribuirani i svim posjetiocima tokom trajanja Kids Festa od 25. oktobra do 2. novembra u Podgorici.