Ivana Đurašković, studentkinja prve godine postdiplomskih master studija na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju dobitnica je stipendije “Radomir Pule Milović” za 2022. godinu. Stipendija koju Filmski centar Crne Gore dodijeljuje najboljim studentima filmske produkcije, ustanovljena je u znak sjećanja na producenta Radomira Pula Milovića koji je ostavio neizbrisiv trag u crnogorskoj kinematografiji.

Komisija koju su činili Danijela Radulović, savjetnica za produkciju i komplementarne djelatnosti u Filmskom centru Crne Gore i reditelja Ivana Marinovića i Ivana Bakrača, u svom obrazloženju navode: „Ivana Đurašković se, pored rezultata postignutih na osnovnim i specijalističkim studijama, kao i motivacionog pisma u kom je istaknuta želja za usavršavanjem u oblasti filmske produkcije i sticanjem kompetencija neophodnih za dalji razvoj producentske karijere, istakla i angažmanom na brojnim projektima u oblasti kulture, umjetnosti i filma. Tokom studija, učestvovala je kao volonter u produkciji dugometražnih igranih filmova, u organizaciji Festivala alternativnog teatra “FIAT”, Festivala dokumentarnog filma “Underhill”, produkciji studentskih igranih filmova, te kao asistent produkcije na kratkometražnom filmu “Naročita svojstva”, podržanog prethodno od FCCG.”

U svojoj radnoj karijeri ističe se i izuzetan doprinos i predan angažman u Filmskom centru Crne Gore, gdje se tokom 2022. godine stručno osposobljavala kao visokoškolac i odradila pripravnički posao sa svim pohvalama kolega.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija je jednoglasno donijela odluku da dobitnica stipendije “Radomir Pule Milović“ za 2022. godinu bude Ivana Đurašković, koja je ujedno bila i jedini prijavljeni kandidat za ovogodišnji poziv.

Cilj stipendije je promovisanje talentovanih mladih producenata koji se ističu svojim radom u oblasti kinematografije, kao i doprinos njihovom daljem stručnom napredovanju.