Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta upućuje poziv domaćim filmskim producentima da do 11. oktobra 2021. godine prijave film (igrani, dokumentarni, animirani – preko 40 minuta) za izbor crnogorskog kandidata za 94. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award) za 2021. godinu.


Pravo učešća imaju crnogorski filmski producenti, pod uslovom da je:

 • film prvo javno prikazan u Crnoj Gori u periodu između 1. januara 2021. i 31. decembra 2021. godine, kao i da je prvi put javno prikazan u domaćem komercijalnom bioskopu (zarad profita producenta i prikazivača) sedam dana u kontinuitetu. Film koji u bilo kojoj verziji bude imao javno prikazivanje ili distribuciju u nebioskopskom kontekstu, prije prvog bioskopskog prikazivanja, neće biti prihvatljiv za učešće;
 • tokom prikazivanja film reklamiran i medijski eksploatisan na uobičajen način;
 • film snimljen na crnogorskom ili nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;
 • producent u potpunosti podmirio sve finansijske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi, itd), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata, …Pored dokaza da film ispunjava prethodno navedene kriterijume, producent je dužan da dostavi i:
 • izjavu da film ispunjava uslove i tehničke karakteristike propisane Specijalnim pravilima Američke akademije za 94. nagradu i Pravilima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta;
 • kompletan popis imena članova filmske i glumačke ekipe s podacima o njihovom državljanstvu ili mjestu stalnog prebivališta;
 • kratki sinopsis filma na crnogorskom jeziku;
 • biografiju, filmografiju i fotografiju reditelja;
 • tri do pet reprezentativnih fotografija filma;
 • bioskopski plakat filma;
 • originalne članke iz novina i magazina kojima se reklamiralo prvo javno prikazivanje filma u komercijalnom bioskopu sedam dana u kontinuitetu;
 • kontakt podatke producenta.

Kompletna dokumentacija podnosi se do naznačenog datuma neposredno na Arhivu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta ili poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Njegoševa 83, 81250 Cetinje – s naznakom: Selekcionoj komisiji za nagradu Oskar.

 

Producent je dužan da u okviru aplikacionog paketa dostavi odgovarajuću kopiju prijavljenog filma ili link za gledanje na online platformi.

 

Napomena:

Na javni poziv može da se prijavi i film koji je zbog pandemije korona virusa i prethodne obustave rada bioskopa u Crnoj Gori bio prikazan putem uglednog servisa za komercijalnu striming distribuciju ili putem VOD platforme (sadržaj na zahtjev), pod uslovom da producent obezbijedi:

 • Dokumentaciju (originale i prevod na engleski jezik) o datumima zatvaranja bioskopa shodno odluci nadležnog tijela, kao i ugovor o prethodno planiranom komercijalnom bioskopskom prikazivanju i striming distribuciji ili prikazivanju putem VOD platfome;
 • Dostupnost filma na bezbjednoj veb-stranici za članove Akademije (u projekcionoj Sali Akademije), u roku od 60 dana nakon što Selekciona komisija odluči o kandidatu;
 • Ispunjavanje svih ostalih uslova prihvatljivosti za prijavljivanje u okviru ove kategorije.

 

Više detalja dostupno je u uvodnom poglavlju Specijalnih pravila Američke akademije za 94. nagradu.

O izboru crnogorskog kandidata odlučivaće Selekciona komisija na osnovu Specijalnih pravila za 94. nagradu Američke akademije i Pravila Ministarstva.

Ako se producent ne bude pridržavao odredaba konkursa, Specijalnih pravila Akademije i Pravila Ministarstva biće diskvalifikovan.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni, pri čemu svaka država za ovu nagradu može kandidovati samo jedan film.

Ukoliko određeni film bude odabran kao crnogorski kandidat, producent tog filma je u obavezi da cjelokupni aplikacioni materijal iz poglavlja C, tačka 4 Specijalnih pravila Akademije samostalno i o svom trošku dostavi Američkoj akademiji do ponedjeljka, 1. novembra 2021. godine u 17 sati po lokalnom vremenu u Los Anđelesu.