Nakon spoljne evaluacije sprovedene 2018. godine, fond Savjeta Evrope Eurimaž je započeo dubinsku reformu svog načina upravljanja i procesa donošenja odluka, kao i reviziju svojih radnih procedura. Ova reforma posebno utiče na program podrške koprodukciji, čiji će se modaliteti promijeniti od 1. januara 2022. godine. U skladu s tim, Fond je objavio javni poziv svim zainteresovanim kandidatima koji rade u filmskom, audiovizuelnom ili kulturnom sektoru da učestvuju u odlukama o podršci za njegove programe.

 

Struktura upravljanja i odlučivanja Fonda biće uređena na sljedeći način:

 • Upravni odbor (1-2 sjednice godišnje), sastavljen od predstavnika svake od država članica, definiše politiku i strateška opredjeljenja Fonda, odlučuje o uslovima za dodjelu finansijske podrške, usvaja i prati budžet Fonda.
 • Izvršni odbor (3 sjednice godišnje), sastavljen od jedne trećine nacionalnih predstavnika država članica koji se biraju na rotacionoj osnovi, ima mandat da donosi odluke o bilo kojem pitanju koje nije u nadležnosti Upravnog odbora, uključujući usvajanje preporuka za finansijsku podršku koje daju radne grupe za različite programe podrške.
 • Nezavisni spoljni eksperti – iz filmske, audiovizuelne i kulturne industrije – odgovorni su za procjenu zahtjeva za podršku i davanje preporuka za dodjelu finansijske pomoći u skladu s kriterijumima odabira i smjernicama koje je utvrdio Upravni odbor. Ovi eksperti će raditi u okviru programa podrške koprodukciji, ali mogu biti angažovani i za druge programe Fonda.

 

Javni poziv za spoljne eksperte  

 

 Kako biste se prijavili na poziv morate ispunjavati sljedeće uslove:

 1. Morate biti dostupni u razdobljima predviđenim za procjenu prijavljenih projekata, okvirno: februar/mart, maj/jun i oktobar/novembar;
 2. Potrebno je da imate najmanje tri godine iskustva u jednom od ovih područja:
 • pisanje scenarija/režija
 • distribucija/prodaja
 • produkcija
 • scenska umjetnost
 • montaža
 • snimanje (direktor fotografije)
 • programiranje festivala
 • druge važne djelatnosti u audiovizuelnom sektoru (rukovodilac sektora: muzike, storibordinga, scenografije, zvuka)
 1. visok nivo poznavanja čitanja engleskog jezika
 2. visok nivo usmenog znanja engleskog ili francuskog jezika (nivo B2/C1 – CEFR)
 3. dobro poznavanje međunarodne poslovne prakse u filmskoj industriji, posebno u polju međunarodnih koprodukcija

Kandidati moraju biti državljani zemalja članica Fonda, a mogu se prijaviti putem zvanične stranice Eurimaža. Više detalja o dužnostima spoljnog eksperta mogu se pronaći ovdje.

 

Fond Eurimaž je osnovan 1989. godine, a Crna Gora je članica od 2019. godine. Od učlanjenja, Eurimaž je podržao tri većinske koprodukcije iz Crne Gore („Roda“ Ise Qosje, „Živi i zdravi“ Ivana Marinovića i „Sirin“ Senada Šahmanovića), kao i nekoliko manjinskih koprodukcija. Fond broji 40 zemalja članica, a njegov cilj je razvoj i unapređenje evropske filmske industrije putem podrške filmskim koprodukcijama, distribuciji i prikazivanju, kao i kroz programe saradnje među filmskim profesionalcima. Predstavnici Crne Gore u Eurimažu su direktor Filmskog centra Sehad Čekić i menadžerka za programske politike i planiranje Sanja Jovanović.