Osnovne informacije

Konkursi Filmskog centra Crne Gore namijenjeni su sufinansiranju razvoja scenarija dugometražnih igranih filmova; razvoja projekata dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova; proizvodnje kinematografskih djela (dugometražnih igranih filmova, kratkometražnih igranih filmova, dugometražnih dokumentarnih filmova, kratkometražnih dokumentarnih filmova, animiranih filmova, filmova u proizvodnji (work in progress)); manjinskih koprodukcija.

 

Ko ima pravo učešća?

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar pravnih lica, čija je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela sa šifrom djelatnosti 5911 (proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa) najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa i koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima.

 

Kako se prijaviti?

Sve informacije o načinu i uslovima za prijavljivanje na konkurse Filmskog centra Crne Gore, mogu se pronaći u Pravilima o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela, kao i u Uputstvu za prijavljivanje na konkurse.

Molimo sve zainteresovane aplikante da prije prijavljivanja pažljivo pročitaju gore navedena dokumenta.

Registracija korisnika i prijave na konkurse, vrše se putem internet stranice Centra.

Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno kreiranog korisničkog naloga.

Nakon izvršene registracije, dobićete e-mail potvrde o uspješno kreiranom korisničkom nalogu.

Nalog će biti aktiviran u roku od 48h, tokom radnog vremena Centra.

 

 

Prijava

Za apliciranje na konkurse Filmskog centra, prijavite se ovdje.