26/12/2022

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), člana 4 Pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela broj 1262 od 05. 11. 2020. godine, Odluke Savjeta broj 01-078/21-1209 od 19. 10. 2021. godine, u cilju sprovođenja Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za sufinansiranje kratkometražnih dokumentarnih filmova 2022

 

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih dokumentarnih filmova imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

Pravna lica mogu prijaviti jedan projekat u objavljenoj kategoriji.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me.

Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 17. februar do 12 časova.  

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije o konkursima i načinu prijavljivanja, zainteresovani se mogu obratiti Centru putem e-mail adrese  info@fccg.me  i danijela@fccg.me

 

Prilog_Plan-finansiranja

Prilog_budžet

Prilog_Operativni-plan

Prilog_Plan-plasmana-i-promocije