29/06/2018

Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija 2018

Na osnovu članova 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15) i člana 2 Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju kinematografskih djela, usvojenih od Savjeta JU Filmski centar na sjednici održanoj 07. 03. 2018. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

JAVNI KONKURS  za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica upisana u registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela.

Pravna lica iz prethodnog stava moraju biti upisana u registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

Pravna lica mogu prijaviti samo po jedan projekat u navedenoj kategoriji.

Registracija korisnika i prijave na konkurs vrše se putem internet stranice Centra.  Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema sljedećim kriterijumima:

1)   Kvalitet i originalnost scenarija

2)   Inovativnost u pristupu obradi teme

3)   Potencijal za međunarodni uspjeh filma

4)   Kvalitet rediteljskog pristupa

5)   Rediteljev prethodni uspjeh

6)   Izvodljivost projekta (budžet, termini, složenost)

7)   Prethodni uspjesi producenta / crnogorskog koproducenta

8)   Unaprijed obezbijeđena sredstva iz nacionalnih i internacionalnih fondova

9)   Crnogorski udio u projektu

 

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog Komisije, donosi Savjet u roku od 7 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

Prijave na konkurs su otvorene do ponedjeljka, 30. jula 2018. godine do 12h.

Za sve dodatne informacije o konkursima i načinu prijavljivanja, zainteresovani se mogu obratiti Filmskom centru putem e-mail adresa:

 

Sorry

Registration for this vacation has expired