Inicijalni sastanak sa ključnim akterima na projektu „Kreativna ekonomija – Razvoj politika u oblasti filmske industrije u Crnoj Gori“ (Creative Economy Policy Grant Scheme), koji se realizuje u partnerstvu Filmskog centra Crne Gore i British Council-a, održan je danas u Podgorici.

 

Pored predstavnika direktorice Filmskog centra, Aleksandre Božović i direktorice British Council-a u Crnoj Gori, Vanje Madžgalj, učesnici sastanka su bili i predstavnici univerziteta i srednjih škola u Crnoj Gori, sa kojima se diskutovalo o dugoročnom strateškom razvoju filmske industrije i širim benefitima za crnogorsku ekonomiju i kulturu.

 

Među učesnicima su bili: Ina Plamenac, v.d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije pri Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Jelena Božović, direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, dr Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, mr Marko Marković, dekan Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, dr Tatjana Burzanović, dekanica Fakulteta za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica, Maja Džoganović, dekanica Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran, doc. dr Aleksandar Vujović, reditelj i profesor na Univerzitetu Donja Gorica, Milivoje Đukić, direktor SLŠ “Petar Lubarda”, Biljana Vučurović, direktorica Gimnazije ‘’Slobodan Škerović’’, te britanski saradnici na projektu – John Newbigin, britanski ekspert za kreativne industrije i Andrew Reid, šef produkcije u Northern Ireland Screen (Game of Thrones).

 

 

Sastanak je održan u cilju prezentovanja ambicije u vezi sa dugoročnim strateškim razvojem filmske industrije u Crnoj Gori, ali i širim benefitima  za ekonomiju i kulturu. Pored toga, na sastanku je urađen presjek postojećeg stanja kod nas, kojim su uzeti u obzir resursi i potencijali za razvoj u ovoj oblasti, kao i evidentni nedostaci i potrebe.

 

 

Učesnici su diskusijom predložili više funkcionalnih modaliteta za postizanje ovih ciljeva, čemu je posebno doprinijela prezentacija iskustava Engleske i Sjeverne Irske u razvoju filmske i kreativnih industrija.

Takođe, učesnici su podijelili perspektive obrazovnih institucija u Crnoj Gori: potrebe za inoviranjem kurikuluma u cilju usklađivanja sa potrebama razvoja kreativne ekonomije, digitalne transformacije i kreiranja novih radnih mjesta, pozicioniranja crnogorskih kadrova na globalnom tržištu rada.

 

 

Rezultat sastanka se važnim dijelom ogleda u postizanju početnog sporazuma o potencijalnom budućem partnerstvu, a procijenjen je stepen zainteresovanosti relevantnih aktera za ušešće u daljim aktivnostima povezanim sa navedenim modalitetima.

Dalji tok projekta odnosi se na korake poput konkretnijeg mapiranja novih rješenja i modela saradnje izmeđupartnera, te rešavanja prepoznatih izazova u vezi sa predloženim modelitetima.

 

 

Projekat „Kreativna ekonomija – Razvoj politika u oblasti filmske industrije u Crnoj Gori“ (Creative Economy Policy Grant Scheme), koji se realizuje u partnerstvu Filmskog centra Crne Gore i British Council-a, inicijativa je kojom se aktivira više potprojekata, koji za cilj imaju jačanje filmskog i kreativnog sektora u Crnoj Gori uz podršku i razmjenu iskustava i pozitivnih praksi iz Velike Britanije.

 

ž