Filmski centar Crne Gore, u saradnji sa British Council-om i CIM Forumom, organizovao je panel diskusiju na temu Programa kreativne ekonomije za Zapadni Balkan, u Kulturnom centru “Nikola Đurković” u Kotoru.

Na panelu su se okupili priznati stručnjaci iz oblasti kreativnih industrija, uključujući Johna Newbigina, predsjedavajućeg Međunarodnog saveta PEC-a i ambasadora gradonačelnika Londona za kreativnu ekonomiju, Karen Brodie iz Udruženja Counterculture, Aleksandru Božović, direktoricu Filmskog centra Crne Gore i Claire de Braekeleer, direktoricu British Council-a za oblast umjetnosti u Široj Evropi.

Panel je svečano otvorila Karen Medoks, ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, koja je istakla potencijal Crne Gore da postane filmska destinacija. Ona je naglasila da je neophodno više napora i podrške Vlade kako bi se razvile kreativne ekonomije u zemlji.

Tokom panela, stručnjaci su razgovarali o potencijalu kreativne ekonomije i doprinosu filmske industrije, a poseban fokus bio je na razmjeni ideja o potencijalu Crne Gore i trenutnim podsticajnim mjerama za podršku filmske industrije u zemlji.

 

 

U tom kontekstu, John Newbigin je naglasio: “Talenat nije sve, ali prilika to jeste. Uloga vlada i institucija u sektoru je upravo stvaranje prilika. Ne može se ostvariti velika umjetnost bez velike publike. Umjetnost je društveno pitanje, radi se o stvaranju okruženja u kojem umjetnost može procvjetati.”

Ova panel diskusija predstavlja važan korak ka daljem razvoju kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu i podršku stvaranju povoljnijih uslova za usavršavanje kreativaca i organizacija u ovoj oblasti.

 

 

Nakon panela, održana je završna radionica koja će poslužiti kao osnova za izradu šire strategije za razvoj kreativnih industrija. U 2021. godini, Filmski centar Crne Gore dobio je grant kako bi sproveo istraživanje koje bi poslužilo kao osnova za planiranje daljeg razvoja kreativne ekonomije u zemlji, posebno sa fokusom na podršku strateški važnih vještina u filmskoj industriji. Tokom ovog procesa, FCCG je uspostavio saradnju sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom kulture, univerzitetima i samim sektorom. Ključne aktivnosti u realizaciji ovog projekta obuhvatile su izradu policy paper-a, kao i rad sa fokus grupama, a radionica u subotu ujedno je bila i završna aktivnost pomenutog projekta. Snažna saradnja sa relevantnim institucijama i sektorom omogućila je razmjenu ideja i perspektiva, kako bi se kreirale inovativne strategije i inicijative za unapređenje kreativne ekonomije u Crnoj Gori.