Preplitanje klimatskih tipova, stalno smjenjivanje južnih i sjevernih vazdušnih struja, učinilo je da ovi predjeli budu pogodno stanište za oko tri hiljade biljnih vrsta, među njima je veliki broj endemičnih i reliktnih.

Posebno je značajno bogatstvo ljekovitog i aromatičnog bilja, divljeg voća i jestivih gljiva. Tamne šume četinara (smrča, bor, jela) zaslužne su i za ime zemlje – Crna Gora. Ovdje je i jedna od dvije evropske prašume, Biogradska gora.

Može se sresti preko tri stotine životinjskih vrsta, pa i neke koje su drugdje prava rijetkost. Pored vuka, medvjeda, divokoze, srne, kune, risa, tu su i vidra, bjeloglavi sup, suri orao, sivi soko, jastreb, ćubasta patka, Apolonov leptir, kraška krtica, alpska rovčica, patka dupljašica… Naravno, ne izostaju vodozemci, zmije, gušteri, a najzanimljiviji je triton – planinski mrmoljak.