Teško je odoljeti šarmu srednjovjekovnih gradova i tvrđava na crnogorskom primorju: Budva, Kotor, Risan, Perast, Herceg-Novi, Bar, Ulcinj…

U njima se dodiruju i prepliću vizantijske škole i romanički, gotički, barokni maniri u arhitekturi, kamenoj plastici, slikarstvu. Grad Kotor je, kao dio svjetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.

Dobro je očuvan i znatan dio stare vjerske arhitekture. Monumentalnošću i ljepotom izdvajaju se manastiri: Morača, Piva, Sveta Trojica, Đurđevi stupovi, Savina, Ostrog, jedno od najvećih svjetskih svetilišta. Zatim, Katedrala Svetog Tripuna, crkva Gospa od Škrpjela, a od islamskih sakralnih objekata ljepotom se izdvaja Husein-pašina džamija u Pljevljima.