Dvodnevni sastanak Creative Europe deskova počeo je danas u Klužu (Rumunija).

Za prvi dan, 5. jun, planirana je plenarna sjednica Culture i MEDIA programa, na kojoj će biti riječi o dopunama i izmjenama kad su u pitanju opšte programske politike, tendencije i sektorsko umrežavanje. Biće riječi o projektima podržanim od strane oba programa (Culture i MEDIA), zajedničkim aktivnostima u dijelu promocije i dr. Tokom sjednice, prisutnima će se obratiti i predstavnici Ministarstva kulture Rumunije.

Prema agendi, danas će biti riječi i o statusu i daljem razvoju programa Kreativne Evrope nakon 2020. godine, izazovima koji se najavljuju, iskustvima.

Na sjutrašnjem dijelu sjednice, predstavnici Culture i MEDIA deskova imaće odvojene sesije, u okviru kojih će se fokusirati na pojedinosti programa, izmjene, Work Programme 2020, plan MEDIA programa za period 2021-2027 i slično.

Sastanku prisustvuju i predstavnici CE deska MEDIA Crne Gore.

U organizaciji potprograma MEDIA, 7. juna će se u Klužu održati i Evropski filmski forum, a sve u okviru Međunarodnog filmskog festivala u Transilvaniji (TIFF). Tema EFF-a u Klužu su „Nova strujanja u evropskoj kinematografiji“, a odnosi se na niz izmjena koje utiču na produkciju, od faze razvoja scenarija pa sve do postprodukcije.