Evropski Filmski Forum i Creative Europe potprogram MEDIA organizovali su digitalnu konferenciju na kojoj se raspravljalo o trenutnoj situaciji u audiovizuelnoj industriji, kao i mjerama i modelima suočavanja sa situacijom koju je izazvala pandemija virusa COVID-19. Naziv i tema konferencije je „Oblikovanje budućnosti evropskog audiovizuelnog ekosistema: kakva je uloga Evropske unije?“

Iako su svjetske VOD platforme profitirale usljed date situacije sa pandemijom, sa druge strane su bioskopi, festivali, marketi, ali i producenti, distributeri i stvaraoci u nepovoljnoj poziciji, pa je stanje cijele industrije nikad izazovnije.

U vezi sa ovim, preduzeta je inicijativa za podršku sektoru od strane država članica, uključujući namjensku državnu pomoć (tzv. State Aid) ili odlaganje doprinosa za programe socijalnog osiguranja. Instrumentom EU-a „Next Generation“ Evropska komisija je preuzela važne mjere pomoći – kulturne i kreativne industrije uključuju se kao ciljana područja u niz novih inicijativa namijenjenih olakšavanju evropskog ekonomskog i socijalnog oporavka.

Digitalna konferencija pod nazivom „Oblikovanje budućnosti evropskog audiovizuelnog ekosistema: koja je uloga Evropske unije?” održana je 22. juna, a razgovori su vođeni online i to u okviru tematskog okvira koji je obuhvatio analizu trenutne situacije i ulogu EU u istoj, razvoj zajedničke vizije poboljšanja sistema, modeli podrške i jačanja.

Na konferenciji su govorili Pierre Lescure, direktor Međunarodnog filmskog festivala u Kanu, Thierry Breton, evropski predstavnik za unutašnje tržište, Sabine Verheyen, članica Evropskog parlamenta i Marjorie Paillon kao moderatorka.