Ukupno 58% ukupnog budžeta Creative Europe 2021-2027 koji iznosi 2,44 milijarde eura, usmjereno je na potprogram MEDIA i to na:

 

 • podsticanje saradnje na nivou EU kako bi audiovizuelne kompanije i evropski sadržaji postali vidljiviji u svijetu,
 • podsticanje talenata i širenje učešća i saradnje među zemljama,
 • podrška korišćenju novih tehnologija za iskorišćavanje punog potencijala digitalne transformacije i
 • podsticanje ozelenjavanja ovih sektora i uključivanje socijalnih ciljeva, poput rodne ravnopravnosti i kulturne i jezičke raznolikosti.

 

Pomoćne aktivnosti potprograma MEDIA podijeljene su u četiri tematske cjeline:

 

 1. Podsticanje saradnje i inovacija u stvaranju i proizvodnji visokokvalitetnih djela
 2. Promovisanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, prilagodljivosti i talenata za jačanje evropske industrije u odnosu na globalne konkurente
 3. Povećanje dostupnosti i vidljivosti djela njihovoj potencijalnoj publici kroz kanale distribucije i inicijative za razvoj publike
 4. 4. Podržavanje foruma, studija i izvještaja o političkoj diskusiji / razmjeni i promocija informativnih aktivnosti.

 

Pozivi su podijeljeni u tri klastera:

 

 • klaster sadržaja
 • poziv za zajednički razvoj (nekadašnji razvoj projekta)
 • mini razvoj grupnih projekata (mini slate) – biće isključivo posvećen produkcijskim kompanijama iz zemalja sa malim proizvodnim kapacitetima
 • razvoj grupnih projekata – fokus će biti na produkcijskim kompanijama iz zemalja sa srednjim i visokim proizvodnim kapacitetom
 • TV i onlajn sadržaj – uključivaće najmanje dvije televizije, a očekuje se saradnja sa VOD platformama

 

 • poslovni klaster
 • jačanje evropskih vještina i talenata (trening)
 • sajmovi i umrežavanje
 • Evropska distribucija filma i prodaja filmova u EU
 • inovativni alati i poslovna rešenja

 

 • klaster publike
 • evropske bioskopske mreže
 • evropski filmski festivali
 • evropska mreža VoD platformi
 • putujući filmovi
 • razvoj publike i filmsko obrazovanje.

 

Zemlje sa niskim proizvodnim kapacitetom podeljene su u dve kategorije u novom potprogramu:

 

A – Češka, Estonija, Grčka, Hrvatska, Poljska, Portugalija i Rumunija.

B – Bugarska, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Slovačka i Slovenija

 

Zemlje koje još čekaju finalizaciju sporazuma sa EU kasnije će se pridružiti kategoriji B: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija i Ukrajina.

 

Ujedinjeno Kraljevstvo više nije član potprograma MEDIA, dok je Poljska prebačena iz kategorije zemalja sa srednjim kapacitetom u kategoriju zemalja sa malim kapacitetom.

 

Trenutno je objavljeno šest poziva potprograma MEDIA, a obrasci za prijavu biće objavljeni naknadno:

 

 

Više detalja o procesu registracije možete pronaći ovdje.

 

Sa 50% većim budžetom u odnosu na prethodni Program (2014-2020) Creative Europe će ulagati u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnog i kreativnog sektora.