Desk za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture, u saradnji s Filmskim centrom Crne Gore, organizuje MEDIA dan, koji će biti održan u ponedjeljak, 11. decembra 2017. godine u 12:00h, u EU info centru u Podgorici.

Tokom MEDIA dana biće riječi o konkursu za razvoj filmskih projekata, smjernicama za pripremu aplikacionog paketa, iskustvima makedonskog kinematografskog sektora, uz prezentaciju crnogorskog projekta dugometražnog igranog filma „Posle zime“, koji je ove godine podržan kroz navedeni fond EU i predavanje „Film i televizija kao kreativne industrije – značaj filmskog i televizijskog turizma“.

Na Info danu će govoriti: Ilija Subotić, savjetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture i koordinator potprograma MEDIA, Sehad Čekić, direktor Filmskog centra Crne Gore, Vladimir Stojčevski, rukovodilac MEDIA Deska Republike Makedonije, Ivan Đurović, direktor Artikulacija production Podgorica i Miloš Đukelić, direktor RED Production Beograd.

Kao dio najvećeg fonda EU za kulturu, potprogram MEDIA namijenjen je pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji, u kojem Crna Gora učestvuje od 2015. godine u cilju unapređenja sektora kinematografije u cjelini.

Događaj je otvoren za javnost, dok agendu možete preuzeti ovdje.