Jačanje vještina filmskih profesionalaca iz Evrope osnovni je cilj programa MEDIA Kreativne Evrope (EU). MEDIA program podržao je brojne programe obuke koji se razlikuju po formi, žanrovskom usmjerenju, ciljnoj grupi, trajanju, koštanju, lokaciji i slično, ali svi oni su upravljeni na razvoj kreativnog potencijala koji svoje rezultate u vidu projekata plasira kako na evropsko, tako i na globalno tržište.

Poboljšanje pristupa marketima za evropske profesionalce u audiovizuelnoj industriji je takođe jedan od ciljeva programa MEDIA, te se u brošurama u nastavku nalazi popis 63 filmska marketa i mreže koje mogu zainteresovati sve audiovizuelne djelatnike.

Ovdje možete preuzeti promo brošure koje će vam ponuditi brojne mogućnosti za prijavu projekata i učešća na programima obuke:

MEDIA brošura za programe obuke

MEDIA brošura za filmske markete i mreže

Detaljnije na www.creative-europe-media.eu i www.kreativnaevropa.me