MEDIA dan u organizaciji Deska za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture i Filmskog centra Crne Gore, održan je 11. decembra 2017. godine u EU Info centru u Podgorici.

Ilija Subotić, predstavnik Ministarstva kulture, podsjetio je da Crna Gora u EU programu Kreativna Evropa – potprogram MEDIA učestvuje od 2015. godine, čime je za domaći kinematografski sektor otvorena mogućnost apliciranja za sredstva namijenjena razvoju, distribuciji i promociji filmova, šemama za razvoj publike, obuku profesionalaca, podršku festivalima. Subotić je takođe istakao da postoji trend rasta u pogledu broja i uspješnosti aplikacija iz Crne Gore, što je od posebne važnosti u kontekstu aktuelnih kretanja i daljih razvojnih prioriteta u oblasti crnogorske kinematografije.

Govoreći o benefitima učešća u potprogramu MEDIA, Sehad Čekić, direktor Filmskog centra Crne Gore, istakao je da karakter 14 dostupnih konkursa na godišnjem nivou korespondira sa standardima i praksama kojima stremi i domaći filmski sektor, u cilju jačanja ukupnih kapaciteta u ovoj oblasti.

Vladimir Stojčevski, rukovodilac MEDIA deska Republike Makedonije, detaljno je predstavio strukturu konkursa za razvoj pojedinačnih filmskih projekata, odnosno smjernice za uspješno apliciranje za sredstva kojima se podržava prva faza u proizvodnji kinematografskog djela, te govorio o iskustvima svoje zemlje kroz članstvo u navedenom fondu EU.

Ivan Đurović, direktor producentske kuće Artikulacija iz Podgorice predstavio je projekat dugometražnog igranog filma “Posle zime”, rd. Ivana Bakrača, za koji je kroz potprogram MEDIA obezbijeđen grant za fazu razvoja u iznosu 30.000€, te istakao da osim važnosti finansijskog aspekta, podrška donosi i oznaku kvaliteta od značaja za dalji proces proizvodnje i promocije filma.

U okviru MEDIA dana je održano i predavanje Miloša Đukelića, direktora producentske kuće Red production na temu „Film i televizija kao kreativne industrije – značaj filmskog i televizijskog turizma“, koji je govorio o pretpostavkama za razvoj ove grane kulturnog turizma, kao i benefitima u finansijskom i smislu međunarodne prezentacije i promocije jedne zemlje.

MEDIA danu prisustvovali su predstavnici crnogorskog audiovizuelnog sektora, studenti i profesori Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja i Fakulteta vizuelnih umjetnosti iz Podgorice.

Fotografije: EUIC/U. Jovović