U okviru Konkursa za razvoj pojedinačnih projekata – audiovizuelnog sadržaja, potprogram MEDIA programa Kreativna Evropa otvorio je poziv za podnošenje prijava.

Producentske kompanije mogu podnijeti aplikaciju za razvoj igranog, dokumentarnog ili animiranog dugometražnog projekta (filmski ili televizijski), a koji su namijenjeni bioskopskom prikazivanju, TV emitovanju ili eksploataciji posredstvom digitalnih platformi.

Poziv se upućuje producentskim kompanijama koje su zakonito osnovane barem 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave i koje mogudokazati skorašnji radni uspjeh.

Rokovi za podnošenje prijava su 13. novembar 2019. i 12. maj 2020. godine.

Detaljnije o konkursu, pravilima apliciranja i obaveznoj konkursnoj dokumentaciji možete naći ovdje.

Poziv: Podrška razvoju audiovizuelnog sadržaja – pojedinačni projekti

Vodič za aplikante