Radionica crnogorskog MEDIA Deska, na temu “Uspješne prakse razvoja projekta”, a u organizaciji Deska za Kreativnu Evropu i Filmskog centra Crne Gore održana je juče u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Na radionici su govorili Andrijana Stojković, rediteljka, producentkinja i predavač na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Zoran Galić, koordinator Deska za Kreativnu Evropu Bosne i Hercegovine i Marija Nikčević, koordinatorka crnogorskog MEDIA Deska.

Andrijana Stojković je, kao producent dugometražnog dokumentarnog filma “Supernova”, 2016. godine dobila finansijsku podršku od MEDIA Programa, te je na radionici održala predavanje na temu važnosti razvoja projekta i, imajući iskustvo pisanja aplikacije za konkurs MEDIA, prisutnima približila proces pravilne izrade konkursne dokumentacije. Stojković je, takođe, navela kako su danas, zahvaljujući programima kao što je MEDIA, dostupnija sredstva za razvoj projekta nego što je to bio slučaj ranije, navodeći primjere iz sopstvene karijere.

Praksu Bosne i Hercegovine sa MEDIA programom predstavio je Zoran Galić, ističući dosadašnje uspjehe MEDIA Deska, ali i poteškoće sa kojima se susreću aplikanti iz BiH. On je ukazao na koje konkurse bi trebalo posebno obratiti pažnju, imajući u vidu karakteristike audiovizuelnog sektora u Crnoj Gori, te dao preporuke i savjete koji se odnose na zemlje malog produkcionog kapaciteta.

Marija Nikčević je podsjetila da je ove godine koordinaciju MEDIA Deska preuzeo Filmski centar Crne Gore, a ukazala je i na dosadašnje uspjehe domaćeg audiovizuelnog sektora na konkursima fonda MEDIA, ističući trend rasta finansijske podrške.

Aprilskoj radionici crnogorskog MEDIA Deska prisustvovali su predstavnici crnogorskog kinematografskog sektora i studenti umjetničkih fakulteta.

Potprogram MEDIA, u kojem Crna Gora učestvuje od 2015. godine, namijenjen je pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji.

U narednom periodu, MEDIA Desk će organizovati niz radionica i seminara, sa ciljem informisanja i podsticanja audiovizuelnog sektora na korišćenje mogućnosti koje pruža MEDIA Program Kreativne Evrope.