Radionica na temu “Filmska pismenost i edukacija”, koja je dio aktivnosti crnogorskog MEDIA Deska, biće održana u četvrtak, 7. juna u multimedijalnoj Sali KIC-a “Budo Tomović” u Podgorici, sa početkom u 10h, a u organizaciji Deska za Kreativnu Evropu i Filmskog centra Crne Gore.

Predavanja i prezentacije na junskoj radionici crnogorskog MEDIA Deska prisutnima će približiti značaj uloge adekvatne edukacije u oblasti kinematografije. Biće riječi o trening programima namijenjenim autorima i producentima, o edukativnim radionicama iz domena filma, te značaju filmskog opismenjavanja publike i mladih koji su zainteresovani za ovu oblast. Cilj ove MEDIA radionice je da ukaže na važnost dodatnog obrazovanja filmskih reditelja i producenata, dakle van formalnih edukacijskih okvira, već kroz radioničarske i praktične pristupe usavršavanju.

Na radionici će govoriti Danijel Hočevar, filmski producent, Marija Stojanović, producentkinja i jedan od osnivača organizacije Filmkultura i Marija Nikčević, koordinatorka crnogorskog MEDIA Deska.

Danijel Hočevar je filmski producent sa bogatim radnim iskustvom u međunarodnim koprodukcijama i direktor uspješne producentske kuće Vertigo iz Ljubljane. Producirao je preko 40 igranih i više od 15 dokumentarnih filmova. Član je Evropske filmske akademije od 2005. godine, a aktivno učestvuje u brojnim evropskim trening inicijativama za oblast audiovizuelne produkcije (Midpoint Feature Launch, EAVE, Nipkow Program, Maia Workshops).

Producentkinja Marija Stojanović radi kao nezavisni filmski profesionalac na značajnom broju domaćih filmova i inostranih produkcija. Osnivač je i koordinator edukativnih programa Cinema Youth 2013 i Cinema City Campus 2014 u okviru filmskog festivala Cinema City u Novom Sadu. Jedan je od osnivača organizacije Filmkultura, koja je posvećena edukaciji u oblasti audiovizuelne kulture i umjetnosti.

Potprogram MEDIA, u kojem Crna Gora učestvuje od 2015. godine, namijenjen je pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji.

U narednom periodu biće organizovan niz radionica i seminara, sa ciljem informisanja i podsticanja audiovizuelnog sektora na korišćenje mogućnosti koje pruža MEDIA Program Kreativne Evrope.