Info dan EU programa Kreativna Evropa održan je u Gradskoj kući u Nikšiću.

O aktuelnostima programa su govorili predstavnici Ministarstva kulture: Ilija Subotić, koordinator potprograma MEDIA, Milena Ražnatović, koordinatorka potprograma Kultura i Jelena Žarić, savjetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturne baštine.

Oni su podsjetili da je Kreativna Evropa najveći fond Evropske unije za podršku kulturi, umjetnosti i audiovizuelnoj industriji u kojem Crna Gora učestvuje u cilju unaprjeđenja sektora kulture u cjelini.

Upoznali su prisutne sa konkursima potprograma MEDIA, koji su od 2015. godine otvoreni za crnogorsku kinematografiju.

Takođe je predstavljen i konkurs za Književno prevođenje koji je aktuelan do 25. jula ove godine, kao i propozicije učešća na konkursu za Evropske projekte saradnje, čija se objava očekuje na jesen. Dat je i kratak pregled aktuelnosti programa Evropa za građane.

Bilo je riječi i Odluci Evropskog parlamenta o proglašenju 2018. Evropskom godinom kulturne baštine, o manifestaciji Dani evropske baštine koja će biti realizovana u septembru, kao i o konkursu za projekte namijenjene obilježavanju Evropske godine kulturne baštine.

Info danu, organizovanom u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću, prisustvovali su predstavnici Opštine Nikšić, lokalnih institucija kulture, civilnog sektora, izdavačke djelatnosti i stručnjaci u oblasti kulture i kulturne baštine.